Phonebook of Isfahan University of Technology
صفحه اصلی 8057660284 218-991-8069
505-298-1946
3128408182
معاونت مالی و اداری
(609) 224-9789 2108389607

 

برای دیدن شماره های تماس ضروری دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.

برای دیدن شماره های تماس های پرمخاطب دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.

برای جستجوی شماره تلفن افراد یا بخش های مختلف دانشگاه از منوی جستجو استفاده نمایید.

برای جستجوی "الف" تا "ی" افراد یا بخش های مختلف دانشگاه روی تصویر دفترچه تلفن کلیک نمایید.

شماره تماس اطلاعات تلفنی دانشگاه : 33912210

 

جستجوی افراد در واحدهای مختلف

نام واحد:
نام:
فامیل:
 

جستجوی بخش ها در واحدهای مختلف

نام واحد:
نام بخش:
 

*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*

*وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*

 

تحت نظارت وف بومی